جشنواره

گروهی که به منظور شادی و سرور دور هم جمع شده و مناسبت‌های مختلف را جشن می‌گیرند، تشکیل جشنواره می‌دهند. حال این مناسبت‌ها می‌تواند مذهبی یا غیرمذهبی باشد، اما معمولا در خلال آن، مسابقه و نمایشگاه نیز برگزار می‌شود.