سمپوزیوم

اگر از مسائل روزمره و تکراری خسته شده‌اید، شما را دعوت می‌کنیم تا در یک سمپوزیوم، شرکت کنید. زیرا در این نوع گردهمایی، معمولا راجع به موضوعی خاص و تخصصی بحث می‌شود که در خلال آن، ایده‌پردازی‌ها و پیشنهادات نوین مطرح خواهد شد. اینجا دیگر یکایک شنونده‌ها می‌توانند خود نیز سخنران باشند. البته به شرطی که گفته‌های‌شان حول محور یک سوژه بوده و از خط اصلی خارج نشوند. شاید همه سمینارها و سمپوزیوم‌ها کنفرانس باشند، اما برعکس آن همیشه صادق نیست. بنابراین از نظر تعریف لغوی، سمپوزیوم، حیطه کوچک‌تری از یک کنفرانس را در بر می‌گیرد. هرچند در یونان باستان، برخی از روشنفکران با برگزاری بزم‌های شبانه و نوشیدن شراب و استماع موسیقی، جشن می‌گرفتند و بحث‌های فلسفی در قالب سمپوزیوم راه می‌انداختند، اما در قرن حاضر، اگر بخواهید در یک سمپوزیوم شرکت کنید، باید تخصص پیشرفته‌ای در یکی از شاخه‌های علمی داشته باشید.