همایش

شاید بتوان این واژه را با جلسه، انجمن، نشست و ملاقات‌هایی از این دست در زبان فارسی مترادف دانست که معمولا این تجمع از 15 نفر شروع شده و تعداد نفرات، محدوده مشخصی ندارد. اما میتینگ‌های کوچک به ندرت از 15 نفر تجاوز می‌کنند. به هر ترتیب، اگرچه میتینگ انواع مختلفی مانند کنگره، کنفرانس، کارگاه، سمپوزیوم، کنوانسیون و سمینار دارد، اما حتی گردهمایی دو نفر برای رد و بدل کردن اطلاعات، میتینگ محسوب می‌شود؛ البته به شرطی که این گردهمایی با هدف‌های تجاری، مذهبی، علمی و یا اجتماعی باشد.